Web ČZU

ČZU oslaví výročí vzniku Československa Republikovým podzimem

Rok 1918 patří k nejpřelomovějším obdobím moderních československých dějin. Události, které stály na počátku zrodu moderního českého, respektive československého státu, nemalou měrou ovlivnily vývoj vysokého zemědělského školství i České zemědělské univerzity v Praze. ČZU se proto rozhodla věnovat podzimní měsíce tomuto významnému výročí. Od poloviny září do konce listopadu tak pořádá řadu tematických akcí jako připomínku výročí vzniku Československa, určených pro akademickou obec, ale i veřejnost. Republikový podzim ČZU zahájíme 15. září Zahradní slavností pro absolventy a přátele univerzity. Oslavy pak budou pokračovat až do konce listopadu, a to formou výstav, filmového festivalu a mnohého dalšího.

Podívejte se na podrobný program všech akcí.

Další články v rubrice

English ☰ Menu